T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 40 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 70 | 100 | >>

„Nie będąc nazbyt skorym do mówienia, starałbym się słuchać uważnie i spokojnie, dbając o właściwe odczucie i poznanie umysłowości oraz nastawienia i woli mówiącego, aby potem móc lepiej odpowiedzieć albo też powstrzymać się od zabierania głosu.”
św. Ignacy Loyola Trent

“Be slow to speak, and only after having first listened quietly, so that you may understand the meaning, leanings, and wishes of those who do speak. Thus you will better know when to speak and when to be silent.”
St. Ignatius Loyola Trent

Powiększ