T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 40 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 70 | 100 | >>

„W dziedzinie nauki jasno widać różnicę między pilnym aniedbałym.”
św. Ignacy Loyola L 169

“In the matter of learning the difference between the earnest and the careless student stands clearly.”
St. Ignatius Loyola L 169

Powiększ