T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 40 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 70 | 100 | >>

„Należy popierać zarówno teologię pozytywną, jak i scholastyczną. O ile bowiem właściwością doktorów pozytywnych, na przykład świętych Hieronima i Augustyna jest poruszać serca do miłości i służby Bogu, o tyle właściwością doktorów scholastycznych, na przykład świętych Tomasza i Bonawentury jest objaśniać w naszych czasach rzeczy konieczne do zbawienia wiecznego, do lepszego wykrywania błędów bądź zwalczania herezji.”
św. Ignacy Loyola ES 363

“We should prise both positive theology and that of the Scholastics. It is characteristic of the positive doctors, such as St. Augustine, St. Jerome, St. Gregory, and others, to rouse the affections so that we are moved to love and serve God our Lord in all things. On the other hand, it is more characteristic of the scholastic doctor, such as St. Thomas, St. Bonaventure, the Master of Sentences, and others, to define and state clearly, according to the needs of our times, the doctrines that are necessary for eternal salvation, and that more efficaciously help to refute all errors and expose all falacies”
St. Ignatius Loyola ES 363

Powiększ