T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 40 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 70 | 100 | >>

„W samym Towarzystwie Jezusowym niech nie istnieje ani się nie ujawnia skłonność umysłów do jakichkolwiek stronnictw między książetami chrześcijańskimi lub władcami. Niech raczej objawia się powszechna miłość, która by wszystkie te stronnictwa, choćby były sobie wzajemnie przeciwne, ogarniała w Panu.”
św. Ignacy Loyola Const 823

“In the Society there should be nor be seen partiality to one side or another among Christian princes or rulers, but in its stead a universal love which embraces in our Lord all parties, even though they are adversaries to one another.”
St. Ignatius Loyola Const 823

Powiększ